Pingstkyrkan i Skellefteå – pigg 91-åring på väg mot 100På 100 år hinner det hända mycket. Det som började med några människor som samlades i hemmen har vuxit till en stor församling som gör Jesus känd genom mission, radio och tv, barn- och ungdomsarbete, socialt engagemang och ett rikt församlingsliv. Genom att blicka bakåt kan vi lära oss någonting om färdriktningen framåt.

I mitten av 1920-talet samlades människor i Skellefteåbygden – Ursviken, Furunäs, Norrböle och även Fällfors – till bönemöten och bibelstudier med tillresta evangelister, ofta från Norrbotten.

Man samlades i hemmen eller i hyrda lokaler. De som tog emot Jesus erbjudande om frälsning och önskade låta döpa sig utifrån en egen tro på Gud fick vända sig till närliggande pingstförsamlingar. Några som gjorde så var Hilda Sjölund, Norrböle, som reste till Luleå och blev döpt år 1917 och Anton Forsberg, Hedensbyn, som döptes där i maj 1925. (Filadelfiaförsamlingen i Luleå ordnades i januari 1915 som den första pingstförsamlingen i Norrland.) Andra sökte sig till filadelfiaförsamlingen i Ånäset för troendedop och medlemskap där. (Filadelfiaförsamlingen i Ånäset ordnades den 2 januari 1921, med evangelisten Gerda Åström som ledare.)

Från Stallet till nyrenoverad kyrksal

Gruppen i Skellefteå växte och det ledde till att man 1930 hyrde en egen lokal i hörnet av Nygatan och Tjärhovsgatan. Byggnaden hade tidigare varit firman Anders Markstedts hållstall (där tillresta bönder kunde ställa sina hästar). Lokalen kom därför att kallas för ”Stallet”.

Image
Första lokalen, Stallet 1930-34

Söndagen den 19 april 1931 ordnades Filadelfiaförsamlingen i Skellefteå som egen fri, biblisk församling och 14 medlemmar lämnade moderförsamlingen i Ånäset i fullt samförstånd. Evangelisten Einar Tidvall valdes till församlingsföreståndare och ordförande. Anton Forsberg valdes till äldste och kassör, Zelma Lindström till sekreterare och Lilly Forsberg till vice sekreterare.

Image
Första protokollet, 19 april 1931

Image
Dop i älven, 19 juli 1931

”Stallet” blev snart för trångt och i april 1934 gick flytten till den tidigare biografen Tip-Top på Nygatan. Hyresvärd var ”biodrottningen” Fina Pahlberg. En brand, orsakad av ett elfel, utbröt söndagen den 5 maj 1946, varvid lokalen blev förstörd.

Image
Filadelfia fd. Tip Top 1934-46

Även nästa lokal blev en f.d. biograf, nu på Nygatan 38, som köptes av Fina Pahlberg. Den var känd under namn som Stora teatern, Odeon och Röda Kvarn, men blev nu Filadelfia fr. o. m 1 augusti 1947. Lokalen totalförstördes genom en anlagd brand söndagen den 24 juli 1955.

Image
Nygatan 38, Filadelfia 1947-55

Image
Predikantkonferens i april 1951

Image
Branden 24 juli 1955

På samma tomt byggdes sedan en ny Filadelfiakyrka, med ungdomslokaler, lägenheter och lokaler för en kostnad av 1 767 000 kr. Den invigdes 15 februari 1958.

Image
Nygatan 38

Image
Nygatan 38, Invigningsmöte 15 februari 1958

Till vår nuvarande plats i hörnet av Stationsgatan och Kanalgatan kom vi i början av 1980-talet. Här hade ett bönhus byggts redan 1873, som sedan byggdes om och kom att tjäna som kyrka till Skellefteå stadsförsamling fram till att det blev församlingsgård till S:t Olovs församling. Denna lokal köpte Pingstkyrkan i december 1978. I mars 1980 var det dags för inflyttning, och en tillbyggd kyrksal togs i bruk med invigning 23 april 1983. Investeringen med köp av fastigheten samt om- och tillbyggnad uppgick till 6 900 000 kr. Kyrksalen renoverades våren 2022 med ommålning, kyrkbänkarna byttes ut till stolar, ny hiss med ingång från innergården samt bättre anpassning för de med funktionsnedsättning med en ny ramp till estraden. Platserna för teknikstyrning för ljud, ljus och bild flyttades upp till bakre läktaren. Tidigare sidoläktare demonterades. Återinvigningsgudstjänst skedde den 29 maj 2022. I dag har platsen alltså tjänat som böneplats i Skellefteå i snart 150 år.

Image
Bönhuset, byggt 1873, revs 1957

Image
Pingstkyrkan Skellefteå

Image
Pingstkyrkan efter renoveringen av kyrksalen 2022

Image
Pingstkyrkan efter renoveringen av kyrksalen 2022

Övriga lokaler

De första åren var mycket av verksamheten förlagd till Ursviken- och Furunäsområdet. Man hyrde lokal för samlingar i bönhuset i Furunäs och man hyrde den f.d. Central-Biografen i Ursviken från januari 1934. Senare samma år köptes den av några privatpersoner i församlingen som bodde i Ursviken. Gruppen i Ursviken ordnades som egen församling med 91 medlemmar den 25 september 1948.

Image
Filadelfia i Ursviken användes från 14 jan 1934. Såldes av Brukskyrkan 1984.

I Bureå har verksamhet bedrivits i Ådénsgården på Strandvägen 5 sedan 1947. I samband med köp av fastigheten anslöt sig gruppen i Bureå med 9 medlemmar till församlingen i Ursviken, men återanslöts med 15 medlemmar till församlingen i Skellefteå den 3 oktober 1954. Söndagen 30 november 1980 invigdes ett nybygge på tomten, Pingstkapellet. Byggkostnad ca 696 000 kr.

Image
Pingstkapellet Bureå invigt 30 november 1980

I Sandfors inköptes en fastighet 1946 och användes som möteslokal fram till 1990 då den såldes.

I Örviken inköptes 1982 f.d. disponentbostaden av Skellefteå Kommun. Huset var byggt 1894 som bostad åt inspektorn vid sågverket och senare som sulfitfabrikens disponentbostad. På 1950-talet fanns Medlefors folkhögskola i huset och därefter åren 1965–1980 Ursvikens Segelsällskap. Fastigheten nyttjades av vår församling som sommargård med gudstjänster och ungdomsläger. Den såldes 1 november 2013 till Håkan Holmberg, Skellefteå.

Image
Örvikengården, byggd 1894, i ägo 1982-2013

Många utposter

Förutom i Furunäs, Ursviken, Örviken, Bureå och Sandfors som redan nämnts har verksamhet bedrivits i bland annat Stackgrönnan, Sjöbotten, Boliden, Strömfors, Jörn, Kågedalen med Ersmark, Kusmark och Högdalsås, i olika former under olika tidsperioder. Gruppen i Jörn med 33 medlemmar ordnades som egen församling 1954. Filadelfia Jörn återanslöts med 15 medlemmar till Pingstkyrkan i Skellefteå 2010 och deras fastighet överlämnades som gåva. Kapellet med bostadshus var uppfört 1959 och såldes till Vildmarksstugor 2014.

Mission och socialt arbete över hela världen

Missionsverksamhet i andra länder har i alla tider varit en prioriterad del av församlingens verksamhet. Redan i oktober 1934 var man med och bidrog till missionärsunderhållet för Albert och Linnea Sandström som var utsända till Kina från Filadelfiaförsamlingen i Ånäset. År 1947 tog församlingen ansvaret för missionärerna Maj och Sten Schwartz först till Kina, senare till Indien och så har det därefter fortsatt i många år, med nya missionärer. Viljan att föra ut evangeliet har gått hand i hand med sociala insatser inom sjukvård och skola. Efter millennieskiftet har insatser främst gjorts i Ryssland, Rumänien, DR Kongo, Tanzania, numer oftast som stöd till lokala pingstförsamlingar och bibelskolor samt stöd till PMU:s biståndsverksamhet och IBRA:s medieverksamhet.

Socialt arbete genom Second Hand-butik

Församlingen har bedrivit Second hand butik sedan 1994 i egna lokaler på Stationsgatan 15, från 2009 i hyrd lokal på Kanalgatan 31 och sedan 2011 i hyrda lokaler på Högströmsgatan 16. Samarbete med PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete sedan 2008. Allt ekonomiskt överskott går vidare till hjälpverksamhet, dels genom PMU, dels genom egna riktade missionsinsatser samt betydande sociala stödinsatser lokalt i Skellefteå.

Socialt arbete genom LP Guldstaden

Församlingen har bedrivit Second hand butik sedan 1994 i egna lokaler på Stationsgatan 15, från 2009 i hyrd lokal på Kanalgatan 31 och sedan 2011 i hyrda lokaler på Högströmsgatan 16. Samarbete med PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete sedan 2008. Allt ekonomiskt överskott går vidare till hjälpverksamhet, dels genom PMU, dels genom egna riktade missionsinsatser samt betydande sociala stödinsatser lokalt i Skellefteå.

I etern sedan 1964

Lokala radiosändningar med kvällsandakter och förmiddagsgudstjänster sändes med början år 1964 till lasarettet och ålderdomshemmet Strandgården, från fem olika kyrkor i Skellefteå, varav vi var en av dem.

Pingstkyrkan var aktiv i tillkomsten av Skellefteå Närradioförening, Goldtown Radio, och vår första producerade närradiosändning gick ut i etern 14 mars 1983 från föreningens studio på Åsgatan. Den första sändningen från egen studio i Pingstkyrkan skedde 4 maj 1983.

En av de större närradiosändningarna var ett Bibelmaraton i Skellefteå 21–24 september 1989. I förberedelserna och genomförandet var ca 600 personer engagerade från samtliga kyrkor i Skellefteå. Pingstkyrkan var läsningskyrka varifrån hela Bibeln lästes från pärm till pärm över närradion. Starten skedde i Stadshuset och avslutningen i Landskyrkan. Församlingen hade besök av evangelisten Urban Widholm som var sammanhållande länk och inspiratör. I samband med detta bibelmaraton samlades det in pengar till biblar i Sovjetunionen och summan blev 152 400 kr.

Föreningen TV Skellefteå fanns åren 2011–2016 och vår församling sände under de åren egenproducerade eller SVT/ TV-Inter TV-program till Skellefteborna.

21–23 augusti 2009 spelade SVT in fyra gudstjänster från Pingstkyrkan i Skellefteå. De sändes under hösten i SVT2.

Image
TV-Gudstjänster 2009

Hundratals barn och ungdomar

I slutet av 1960-talet var över 700 barn och ungdomar inskrivna i verksamheten och på listan över söndagsskolarbetare för 1968/69 finns 36 namn angivna. I årsberättelsen för 1972 räknades de lokaler upp där Pingstkyrkan hade regelbundna barn- och ungdomsmöten – hela 18 stycken! 1974 fanns ca 800 inskrivna barn och ungdomar. Hobbygruppen i Skellefteå startade 1970 och 1973 fanns 86 inskrivna deltagare och 15 ledare.

I dag är det svårare att bemanna barn- och ungdomsverksamheten med ideella ledare och utbudet för de unga är mycket större i dagens samhälle. Pingstkyrkan har dock fortsatt med söndagsskolan i Pingstkyrkan, hobbygruppen i Pingstkapellet i Bureå och ungdomsverksamhet delvis i samarbete med Brukskyrkan i Ursviken.


Strängmusik, gospel och lovsång

Sång och musik har i alla tider varit ett naturligt inslag i församlingens möten och inte minst strängmusiken har varit ett kännetecken för de frikyrkliga mötena. Även solo- och duettsång och körer av olika slag har varit flitigt förekommande. År 1959 spelade församlingens strängmusik in EP-skivan ”Härliga Golgata” på förlaget Hemmets Härold, med Rune Jonsson som dirigent. I mitten på 1950-talet besökte musikkonsulent Birger Burman pingstförsamlingen i Ursviken och hjälpte till med att starta en blåsorkester där. År 1962, dagarna före jul, debuterade i vår församling en nystartad blåsorkester med 25 manliga blåsare.

Image
Sångarskaran 1959

Image
EP-skiva 1959Vill du lyssna på EPn? Det kan du göra här under.

Härliga Golgata

Kärlekens budskap

Jag har funnit friden

Evighetens morgon
Av församlingens årsberättelser framgår att strängmusiken övergick till mera blandade körsångare från 1970-talet. Här nämns olika grupper med namn som Levande Glädje, Kristallen, Pionjärerna, Mini-Ton, Offensivsångarna, Metanoia, dragspelsgruppen Norrsken, Efter 20-kören, G-kraft, Samklang, Gospel Kids och Fullt Ös. Den senaste tiden är det olika lovsångsgrupper som spelar och sjunger tillsammans med församlingen. En tradition som lever är vår adventsgudstjänst som på ett speciellt sätt lyfter fram sången och musiken i församlingen genom vår musikledare Magdalena Lundberg.

Image
Första Advent 2019

Smågrupper

Precis som den första tiden i församlingens historia samlas medlemmarna fortfarande i mindre grupper i hemmen för bibelläsning, bön och nära gemenskap. För den som vill veta mer om kristen tro ordnas Alphakurser och även dopskola för dem som bestämmer sig för att vandra vidare i tron på Jesus Kristus.

I församlingen träffas också våra vänner från andra länder i egna grupper. Här finns exempelvis etiopiska/eritreanska, centralafrikanska, finska och persiska representerade.

Friskoleverksamhet

Sedan augusti 2001 bedriver församlingen, tillsammans med Brukskyrkan i Ursviken, skolverksamhet genom den ideella föreningen Skolföreningen Växa (fram till 2017 under namnet Skellefteå Kristna Skolförening). Det är Bruksskolan, årskurs F–5 (årskurs 6 flyttades 2010 från Bruks till Björkskolan) och Bruks förskola samt fritidshemmet Fröet. fr.o.m. 2009. Bruks förskola fick en ny tillbyggd avdelning 2016. Högstadiet Björkskolan årskurs 6 – 9 på Alhem tillkom 2004 samt Björkbackens förskola 2018 på Morö Backe, i Svenska Kyrkans lokaler.

Skolverksamheten kom ursprungligen från Livets Vattens Kristna skola som startade 1990 i Skelleftehamn. Första läsåret genomfördes i en lägenhet på Vintergatan och sedan i Auragården nära S:t Örjans kyrka. Första läsåret skedde helt utan kommunala bidrag, men andra året fick man bidrag till skolmaten. Sedan kom friskolereformen 1992 med införande av den s.k. skolpengen, där en viss summa pengar följer med varje elev till den skola han eller hon går på.

Vid vårterminens slut 2022 hade Bruks förskola 30 barn, Björkbackens förskola 31 barn, Bruksskolan 44 elever (varav 21 också var inskrivna på fritidshemmet Fröet) och Björkskolan 81 elever. Sammanlagt 186 barn/elever.

Något om pingströrelserns uppkomst

Bibeln berättar i Apostlagärningarna om hur lärjungarna på ett dramatiskt sätt fick uppleva dopet i den helige Ande för snart 2 000 år sedan. Dramatiskt var det också i början av 1900-talet när den helige Ande föll över en stor skara som samlats på Azuza Street i Los Angeles. Det blev väckelse, många tog emot Jesus och det som hände där gick som en svallvåg vidare till andra platser. Det är där som den moderna pingströrelsen börjar. En rörelse som omfattar 650 miljoner människor och fortfarande växer – den räknas som den snabbast växande religiösa rörelsen i världen. Till Sverige kom den nya väckelsen till Skövde 1906 och vidare till Örebro 1907. Fyra år senare blev Lewi Pethrus pastor i Filadelfia, Stockholms sjunde baptistförsamling, då bara 27 år gammal. År 1913 blev Filadelfia Stockholm uteslutet ur Baptistsamfundet och pingströrelsen växte fram som en egen friförsamlingsrörelse.

Slutord

När man färdas framåt i en roddbåt måste man titta bakåt och ha blicken på ett märke vid horisonten 180° från det tänkta målet. Man ser på kölvattnet som båten lämnar efter sig om man har lämnat kursen och är på avdrift. Så är det också i en väckelserörelse som vår. Det är bra att titta i backspegeln och lära känna sin historia och rötterna som har gett liv. Vårt mål och destination över livets hav är himlen.
”Jag sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus”
Paulus i Filiperbrevet 3:12Stig Persson, september 2022

Stig Persson är medlem i pingstförsamlingen sedan år 1972, tidigare fastighetskassör, tidigare styrelseledamot och innehar f.n. ett uppdrag som förtroendevald revisor i församlingen.