Mission

Övergripande mål för vår missionsverksamhet

I de länder vi bedriver missionsarbete ska vi:

 • Arbeta tillsammans

  Arbeta tillsammans med och på uppdrag av nationella församlingar där det finns sådana och i första hand pingstförsamlingar

 • Människors tro

  Verka för att människor ska komma till tro enligt vårt uppdrag i Matt. 28: 19 - 20. Här vill vi prioritera folkgrupper och områden som inte nåtts av evangelium.

 • Lindra nöd

  Medverka till diakonala insatser för att lindra nöd och se hela människan. Matt, 25: 35 - 37

 • Ömsesidigt utbyte

  Ha ett ömsesidigt utbyte mellan mottagarförsamlingar och vår församling för att stödja, uppmuntra och lära av varandra.


Denna sida är under uppbyggad, vi ber om ursäkt över att det inte finns mer information här just nu. Det är påväg!
Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för migMatt 25:40