Övrig information


Vi är en oberoende församling inom den svenska pingströrelsen. Församlingen har medlemskap i riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan sedan 2006 och är anslutna till Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan sedan 2007.

I mars 2010 ändrades namnet från Filadelfiaförsamlingen i Skellefteå till Pingstkyrkan.

Vi är också en del av Älska Norrland, ett nätverk inom pingstförsamlingarna i Övre Norrland. Genom en anställd föreståndare samordnar organisationen insatser till de mindre pingstförsamlingarna i övre Norrland, med besök för inspiration, utveckling och förändringsprocesser.

Vårt medlemsantal i senaste årsberättelsen var 576 stycken. Som flest var vi 1989, då 659 medlemmar. Den senast intagna medlemmen var nummer 2 899 i ordningen. Ungefär hälften av alla intagna medlemmar (1 476) stycken har tillkommit genom dop i vår församling.

Pingst Sverige är i dag 430 pingstförsamlingar med ungefär 85 000 medlemmar, som samarbetar för att Guds kärlek ska bli synlig i vårt land.Uppdaterat oktober 2022