Image

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari (alltid samma datum varje år)

Tema: Du skall älska Herren din Gud… och din nästa som dig själv


SCHEMA


Torsdag 18/1
8:00 Morgonbön i Pingstkyrkan
18:00 *Evensong (aftonsång) i St.Olofs kyrka
Luk 10:25: En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”
Bön: Hjälp oss, Herre, att leva våra liv vända mot dig

Fredag 19/1
18:00 Aftonbön i Pingstkyrkan
Luk 10:27 Den laglärde svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”
Bön: Hjälp mig Herre att med hela mitt jag älska dig, min nästa och mig själv.

Lördag 20/1
18:00 *Vesper i Landskyrkan
Luk 10:29 ”Vem är min nästa?”
Bön: Herre, öppna våra hjärtan för dem vi inte ser.

Söndag 21/1
18:00 Förbönsgudstjänst i Equmeniakyrkan
Luk 10:31 ”När han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi”
Bön: Må vi aldrig vända oss bort från dem som är i nöd.

Måndag 22/1
18:00 Aftonbön i Frälsningsarmén
Luk 10:34 ”Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem.”
Bön: Herre, hjälp oss att se såren och finna hopp

Tisdag 23/1
12:00 Lunchbön i Equmeniakyrkan
18:00 *Evensong i Moröbacke kyrka
Luk 10:34 ”Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. (Luk 10:34)
Bön: Herre, gör våra kyrkor till ”värdshus” som tar emot de nödställda.

Onsdag 24/1
12:00 Lunchbön i EFS-kyrkan
18:00 Aftonbön i Söderkyrkan
Luk 10:36 Jesus frågade: ”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?”
Bön: Herre, visa oss hur vi kan bemöta vår nästa.

Torsdag 25/1
8:00 Morgonbön i Pingstkyrkan
18:00 Aftonbön i Anderstorps kyrka
Luk 10:37 Jesus sade: ”Gå du och gör som han!”
Bön: Herre, må vår samhörighet bli ett tecken på ditt rike.


*Evensong är en gudstjänst som har firats i den anglikanska kyrkan sedan mitten av 1500-talet. Den cirka 45 minuter långa gudstjänsten hålls traditionellt vid solnedgången, eller på aftonen, för att markera att ännu en dag har passerat. Stommen är psaltaren och de nytestamentliga lovsångerna.

*Vesper  (latin för "afton", "kväll") är en tidebön som hålls ungefär vid solnedgången eller 18.00. Den hör både i öst- och västkyrkan till de viktigaste tidebönerna och är ofta sjungen


Image

Pingstkyrkan Skellefteå
Stationsgatan 15


Image

Sankt Olovs kyrka
Kyrkogatan 6


Image

Landskyrkan
Brännavägen 23


Image

Equmeniakyrkan
Nygatan 65Image

Frälsningsarmén
Klostergatan 22


EFS-kyrkan
Stationsgatan 18


Image

Söderkyrkan
Falkgatan 29


Image

Anderstorps kyrka
Tubölegatan 31