Barn och Familj


Vi vill skapa en plats där barn känner sig trygga och välkomnade precis som de är.

7up

En barncellgrupp för dig som är 7 år och uppåt. Vi träffas på fredagar, kl. 18.00 -19.00 i kyrkan och lär oss mer om vem Gud är. Vårt mål är också att lära känna varandra bättre och det gör vi bl.a. genom att leka tillsammans.


Toppen
Toppen är vår söndagsskola som vi har i stort sett varje söndag under gudstjänsttiden. På söndagsskolan undervisar vi utifrån bibeln, ber tillsammans i mindre grupper och avslutar med fri lek, pyssel m.m.

10up

En barncellgrupp för dig som är 10 år och uppåt och vill lära känna Gud och andra i din egen ålder bättre. Vi träffas fredagar kl. 18.00 -19.30 i kyrkan. Här läser vi Bibeln, samtalar om tro, ber, tävlar/leker, fikar och har roligt tillsammans.


Barnvälsignelse
I vår församling vill vi gärna lyfta fram varje nyfött barn och välsigna dem mitt i vår gemenskap. Vi ser det som en förmån och något viktigt att få vara med och tacka Gud för barnet, välsigna barnet och be om beskydd och ledning genom livet. Därför vill vi erbjuda er en välsignelsestund för ert barn i en av våra gudstjänster.


Hobbyn
Varje måndag kl. 18.00 är det Hobbyn i vårt kapell i Bureå. Här blir det undervisning från Bibeln och pyssel av olika slag.

Har du frågor?

Kontakta vår pastor för barn och familj
Birgitta Örjestad: Tel: 073-815 19 50, Mail: birgitta@pingstskelleftea.se