29541_315132851928781_1683469691_n

 

Kristen är man inte bara på söndagen utan hela veckan. Vi tror på en vardagskristendom som fungerar alla veckans dagar.

Därför är den cellgruppen (max 12-15 st) där vi möts hemma hos varandra så viktig. Många längtar efter nära relationer där man kan utvecklas både andligt och personligt. I den lilla gruppen blir alla sedda och kan få komma till tals.

Bibeln talar om att alla har något att bidra med när vi kommer tillsammans som församling. I cellgruppen blir detta naturligt. Församlingen är inte bara den stora festfirande gudstjänstgemenskapen utan även den lilla gemenskapen.

Vi står för närvarande i ett uppbyggnadsskede och målet är att alla ska erbjudas en cellgrupp. När man är ny i kyrkan, kanske nyinflyttad, sökare eller ny i tron är cellgruppen ett väldigt bra sätt att komma in i församlingsgemenskapen.

Cellgruppen består av tre huvuddelar vilka är:

  • Lärjungaträning (bibeln – bönen – lovsången – i centrum där varje deltagare tränas till att tjäna Gud och sina medmänniskor)
  • Social gemenskap (dela vardagslivet tillsammans)
  • Evangelisation (öppen gemenskap för mina vänner, grannar, arbets/skolkamrater etc)

I ett samhälle, där tillvaron snurrar allt snabbare, blir de små och nära gemenskaperna allt viktigare. Pingstförsamlingen i Skellefteå går i dag allt mer mot att bli en så kallad cellgruppsförsamling, där den lilla gruppen är central.

Vi möts i hemmen, delar livet och försöker skapa trygga miljöer där vi tillsammans kan växa – både i våra relationer och i vårt andliga liv.

För dig som är nyinflyttad eller ny i tron kan den lilla gemenskapen vara första steget in i vår församlingsgemenskap. Tillsammans kan vi hitta en grupp som passar dig!

Här under är en länk till en grundkurs i kristna smågrupper/cellgrupper ta gärna del av den!

https://www.youtube.com/watch?v=GBZqcIevxXw&list=PLOg2L1uFtlKf3_E0Ux82ovqRize-MFjr_