Sommarmöten i Bureå

Annie WikehultNyheter

8-11 augusti har vi sommarmöten i Bureå tillsammans med övriga kyrkor.

Torsdag 8 augusti
18.00 Sommarmöte i Bureå kyrka, Kyrkkaffe
Fredag 9 augusti
10.00 Bibelsamtal
18.00 Sommarmöte i Bureå kyrka, Kyrkkaffe
Lördag 10 augusti
10.00 Bibelsamtal
18.00 Sommarmöte i Bureå kyrka, Kyrkkaffe
Söndag 11 augusti
11.00 Sommarmöte i Bureå kyrka, Kyrkkaffe