Sånger från förr

Annie WikehultNyheter

Sånger från förr 17/10 kl 18.00

Aron Westblad sjunger sånger för och med oss som handlar om en livsvandring med Jesus, där varje tonsättare med sin sång ger ett perspektiv hur livet med Jesus kan se ut. 

Exempel på tonsättare från sångprogrammet är: 

Einar Ekberg, Herbert Brander, Lars Mörlid och Peter Sandwall, Lydia Lithell, Georg Bennard, Urban Ringbäck, Allan Törnberg, Robert Lowry och Carl Öst.