Pingst Ledare 2022

Annie WikehultNyheter

Runt om i landets alla pingstförsamlingar finns det ledare som gör församlingslivet möjligt. Pingst Ledare är till för dem! Genom den årliga konferensen vill Pingst inspirera, utmana och utrusta ledare, just för det specifika ledaruppdraget. Tillsammans får vi utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Här kommer en inbjudan från Daniel Alm


Årets tema är hämtat från 2 Tim 2:2 där det står ”Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra”.