Lapplandsveckan inställd

Annie WikehultNyheter

Styrelsen för Lapplandsveckan har meddelat att Lapplandsveckan ställs in 2020, på grund av Coronapandemin. Nedan är styrelsens uttalande angående detta.

På ett extra styrelsemöte 20/4 så har Föreningen Lapplandsveckans styrelsen i samråd med konferensledningen beslutat att ställa in Lapplandsveckan 2020 som hålls årligen första veckan i juli i Husbondliden, Lycksele.

Vi ser det inte som möjligt att med den pandemi och med de restriktioner som myndigheterna utfärdat genomföra veckan. Vi vet visserligen inte hur det ser ut just i slutet av juni och början av juli men även om restriktionerna lättat något så tror vi inte det är möjligt att genomföra en vecka på ett sätt som blir bra för alla.

I samarbete med pingströrelsen i norr så arbetar vi vidare med planering att låta Lapplandsveckans hemsida få fungera som en portal för sändningar under vecka 27. Hur det alternativet ska fungera och i vilken omfattning det skulle kunna ske det får vi återkomma till.

Samtidigt så tänker vi framåt. Vi har just firat hundra år och vi tror att Lappis kommer att fylla en funktion långt in i framtiden. I den paus som nu uppstår, tar vi krafttag med visionen om hur lokaler och område ska se ut för framtiden. Vi blickar fram mot Lappis 2021 och åren som följer.

Vi beklagar dock de olägenheter som det medför för er som tänkt sig åka till Lappis. Vi vill skicka den varmaste hälsning till er alla.

Jörgen Fahlstedt ordförande för Föreningen Lapplandsveckan
David Sundström ordförande konferensledningen