Alphakurser!

Annie WikehultNyheter

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där man kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med måltid eller någon annan forma av förfriskning. Därefter ser man en film som utgår ifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN APLHAKURS UPPLAGD?
Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: “Vem är Jesus?” “Hur ska jag kunna tro?” och “Vad ska jag med kyrkan till?”

Alphakursen är gratis, men det kan tillkomma ett bidrag till matkostnaden.

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

VILL DU GÅ ALPHA?
Mobackenkyrkan
Start 4 september, onsdagar kl.17
kontakt@mobackenkyrkan.se
Jonas Hedblad 0910-78 79 55

Pingstkyrkan
Start 5 september, torsdag kl 12:00
kontakt@pingstskelleftea.se
Anna-Karin Kriström 073-096 40 03

Equmeniakyrkan
Start 11 september, onsdag kl 17:00
Start 11 september
helena.marksen@equmeniakyrkan.se
Helena Marksén 070-305 34 12