Styrelse

Äldstekåren

 

Hälsning från pastorn

Hej min vän!

Vad roligt att du hittat till vår hemsida. Jag som pastor vill tillsammans med mina medarbetare och medlemmar hälsa dig varmt välkommen till vår församling. Vår strävan är att skapa en inbjudande atmosfär där alla ska bli sedda och känna sig välkomna. Vi vill vara en öppen kyrka mitt i Skellefteå, som finns till för dig och dina behov. Kanske kan vi inte uppfylla alla, men ge oss gärna en chans.

På vår hemsida hittar du värdefull information om vår församling  och våra aktiviteter. I kyrkan  får du möta levande människor mitt i en levande gemenskap. En gemenskap som vill vara öppen för många fler, däribland dig. Så välkommen att höra av dig eller besöka oss.

Varje söndag är det Gudstjänst som alltid är öppen för alla.

Hoppas vi ses snart. Välkommen.

Pettersson_Roland_6237

Roland Pettersson
Pastor

 

Vi tror…

Pingströrelsen har inte antagit någon formell trosbekännelse, men följande punkter visar i korthet vad vi tror på:

  • Det finns bara en Gud. Han är evig och universums skapare.
  • Jesus är Guds Son och genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda har han försonat människan med Gud. Det är bara genom honom som människan kan få förlåtelse från synd.
  • Den Helige Ande yttrar sig ännu idag som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva så som Jesus lärde.
  • Hela Bibeln är Guds ord.
  • Helande från sjukdom och även andra under kan ske som svar på bön.
  • Jesus ska komma tillbaka och hämta alla som tror på honom till himlen.

 

Fördjupning

(Inom parentes står bibelhänvisningar där du på egen hand kan upptäcka vad det står om de olika rubrikerna.)

Att varje människa är skapad av och älskad av Gud.

Det är ingen slump att du är den du är. Du är mer än enbart en konsekvens av dina föräldrars kärlek. Du finns till därför att Gud, allas vår Fader, har en vilja med dig. (Jer 1:5)

Att varje människa har ett ansvar för sitt liv.

Eftersom Gud älskar alla människor lika mycket har han lagt ner något i oss som visar hur vi skall bete oss mot varandra – vårt samvete. Detta gör att varje människa står ansvarig för de gånger han eller hon bryter mot det – och därmed sårar och skadar andra människor. (Rom 2:15)

Att varje människa någon gång misslyckats.

Trots det samvete Gud lagt ner i oss, tycks vi människor hela tiden finna oss i situationer där vi bryter mot det. Det finns ingen vuxen människa som inte brutit mot sitt samvete någon gång. Det är vad Bibeln kallar synd. (Rom 3:23)

Att varje människa kan få förlåtelse av Gud.

Med mänskliga medel är det omöjligt att göra ett misstag ogjort. När Gud såg det, och samtidigt mindes sin kärlek till oss, bestämde han sig att göra sitt yttersta för att reparera skadan  vi orsakat. Gud själv, Jesus, gick ner på jorden och när Han dör på korset bär han alla våra misslyckanden, vår synd. Därför har vi möjlighet att få förlåtelse och upprättelse, ”Frälsning”, genom att tro på Jesus (Joh. 3:16)

Att varje människa behöver omvända sig.

Förlåtelsen genom Jesus är gratis, men inte billig. Den är villkorad på så sätt att vi förväntas sluta med det som är destruktivt och börja göra gott. I dopet i vatten visar vi detta offentligt. Efter att ha tagit ett medvetet beslut att tro på Jesus får vi döpas. Då visar vi för oss själva och hela världen att vi menar allvar. För att därefter lära oss att leva i kärlek och harmoni har Gud gett oss Bibeln – ett kärleksbrev till hela mänskligheten fyllt med tips, råd och anvisningar för att leva ett fullgott liv i alla avseenden (Apg. 2:37-38, Ef. 4:17-32)

Att varje människa kan utrustas med kraft.

När Gud gett oss förlåtelse och visat oss på vägen med honom lämnar han oss inte där. Han vill gå med oss och hjälpa oss varje dag. Den Helige Ande, den tredje personen i den enhet som utgör Gud, är vår hjälpare och kraftgivare. Genom att bli fyllda av Anden, i ”Andedopet” utrustas en människa med kraft att leva ett komplett liv. Då utrustar Gud oss också med övernaturliga gåvor, t. ex. tungotal och gåvor att göra under eller bota sjuka. För Gud är det övernaturliga naturligt. (Joh 14:15-17, Apg 1:8;2:1-4, Mark 16:17-18)