10801864_673176676124395_229113467775796967_n

Mission

Vi arbetar på många olika ställen på Guds stora åkerteg. Uppdraget
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” * gäller än.
* Matt 28:19

Församlingen har tre prioriterade områden i sitt missionsarbete:

  • Onådda folk. Folkgrupper och områden som inte har nåtts av evangelium prioriteras.
  • Nationella missionsarbetare. Vi stöder gärna missionärer som är uppvuxna i de aktuella kulturerna.
  • Vi vill stödja ungdomar, både här i Sverige och i missionsländerna, som vill arbeta med mission.

Nedan följer en kort beskrivning på några av de platser där vi stöttar & hjälper.

Handikapcentret Mephiboset
Till staden Bukavu i provinsen Kivu som ligger i nordöstra hörnet av Demokratriska republiken Kongo kom de första svenska pingstmissionärerna redan på 1920-talet. Kivuprovinsen har under det senaste årtiondet drabbats av flera våldsamma konflikter och civilbefolkningen, ofta kvinnor och barn, har drabbats hårt.
På Panzisjukhuset strax utanför Bukavu arbetar dr Denis Mukwege. Hans arbete för våldsutsatta kvinnor och barn, har sista året rönt stort internationellt intresse och dr Mukwege har bl.a. erhållit FN:s pris liksom Olof Palmes pris för sina insatser för mänskliga rättigheter.
I en liten förort till Bukavu, som heter Chimpunda, finns en pingstförsamling Salem-Amani med ca 700 medlemmar. 1997 startade de ett arbete bland undangömda barn, de multihandikappade barnen. I församlingens närområde finns ca 23 barn med svåra handikapp.
Dessa barn lämnas i de flesta fall utan tillsyn i sina hem då båda föräldrarna måste bidra till familjens försörjning vilket är mycket påfrestande, inte minst på grund av flyktingströmmen till Bukavu.
2011 invigdes ett andra centra, Mephiboseth/Panzi som ligger nära Panzisjukhuset och har ca 20 barn i sitt upptagningsområde. De familjer som allt för långt ifrån dessa centra för att kunna föra sina barn dit, får i stället hembesök av ett team ca 1 gång/månad. Totalt är ca 70 barn involverade i verksamheten.
3 dagar i veckan från tidig morgon till kväll har föräldrarna möjlighet att få lämna sina barn till handikappcentrat i Cimpunda eller Panzi. Där får de mat och omvårdnad, medicinsk hjälp inklusive sjukgymnastik, men framför allt mycken kärlek och beröring. Under denna tid har flera barn gjort framsteg inom flera områden.
Kågeskolan har vid två tillfällen bidragit genom sina insamlingar till det nya centrat, Panzi. Deras senaste insamling används till att bygga ett nytt kök, mat- och aktivitetetsal.
Genom regelbundna seminarier, och via media har man varit framgångsrika i att förändra synen på barn med handikapp inom sina familjer, bland grannar och i samhället.
Församlingens pastor och initiativtagare Mugabane Ruganguka har vi två tillfällen besökt oss i Skellefteå senast september 2014 och vi förses med regelbundna rapporter om hur verksamheten utvecklas.
Vår Second Hand affär tillsammans med flera understödjare är med och finaserar driften av verksamheten.
När Du besöker vår Second Hand affär på Häggströmsgatan 16 och handlar eller lämnar varor så bidrar Du bland annat till denna verksamhet.

Ryssland

Sedan början av 2000-talet har vi utbildat kvinnliga ledare från flera delrepubliker i södra Ural i Ryssland. Målet med utbildningssatsningen är att ge kvinnorna kunskap och ett ökat självförtroende för olika ledaruppgifter i närsamhället och i kyrkan. Många olika sociala verksamheter i området har startats som en frukt av utbildningen.
Vi stöder flera nationella missionsarbetare i södra Ural och arbetar aktivt för att ett Missionscenter ska byggas i Tatarstan.
Församlingen har valt Tatarstan och Bajskortustan som förbönsområden. Särskilt ber vi för tatarerna som folkgrupp Se bönesajten.

http://www.kyrktorget.se/be 

Moldavien

Vi underhåller en pastor, Mihail Ataman, som arbetar i några byar i norra Moldavien. Vi har också kontakt med huvudorten i det området, Balti, en av Moldaviens största städer. Där har vi kunnat bidra till att stödja deras drogrehabiliteringsarbete.

Moldavien är det fattigaste landet i Europa. Det råder stor arbetslöshet samt svåra sociala förhållanden till följd av en stor alkoholkonsumtion. En mycket stor del av den arbetsföra befolkningen befinner sig utomlands för att arbeta.

Pingstunionen i Moldavien driver ett arbete där man under flera år upplevt att församlingarna har vuxit snabbt och nya församlingar har kunnat bildas. Pingstunionen har ett stort socialt arbete för barn, ungdomar och gamla. Man har skola, barnhem, ålderdomshem och flera platser där gatubarn får mat och lite undervisning.

Bosnien

Bosnien hör till ett av de minst evangeliserade länderna i Europa.
Det finns mycket få evangeliskt kristna i landet.
Sedan några år samarbetar vi med och stöder en liten församling i staden Kakanj i Bosnien.

Be att församlingarna växer i Bosnien.
Be för pastorerna.
Be för Bosnien!

Demokratiska  republiken Kongo

I Lubumbashi i södra Kongo stöder vi arbetet med att framställa undervisningsmaterial för bibelskolorna.