884477_360472414061491_1974977803_o

Varje söndag firar vi gudstjänst där människor från olika generationer och med olika bakgrund finns med.

Beroende på vilken söndag i månaden du kommer så kan det vara olika inriktning på själva mötet. Alltifrån mission, till lite mer församlings inriktat till våra alltid så uppskattade ”Hela livets kyrka” gudstjänster då alla, stora som små är tillsammans.

I predikan, sången & musiken, bönen, nattvarden och den gemenskap som följer vid kyrkkaffet är Gud närvarande och berör. I varje gudstjänst finns möjlighet till förbön.

Vad händer?

Vad händer i en Gudstjänst i Pingstkyrkan?

  • Bön och lovsång. Vi vänder oss direkt till Gud med bön och sånger till honom.
  • Predikan. Vi tror att Gud talar till oss genom hans ord – bibeln. Målet för den som predikar är att på ett vardagligt sätt förklara vad Gud säger genom sitt ord.
  • Förbön. Vi ger möjlighet att få personlig förbön.
  • Sång och musik. Fest och musik hör ihop, det försöker vi visa med glada sånger. Sången och musiken talar dessutom till våra sinnen på ett fantastiskt sätt.
  • Söndagsskola. (TOPPEN) Efter ca 10 min in i gudstjänsten går söndagsskolan för att ha sin egen samling i söndagsskolvåningen. (Barn & Familj)
  • Insamling/kollekt. Eftersom församlingens ekonomi är baserad på frivilliga gåvor så ges tillfälle varje söndag att ge till församlingens behov & ändamål.
  • Nattvard. Den tredje söndagen varje månad firas nattvard, då du som är troende och döpt välkomnas till Herrens bord.
  • Dop. Dopförrättning sker i den vanliga gudstjänsten.
  • Fika. Efter varje Gudstjänst fortsätter gemenskapen vid fikabordet.

Välkommen till Gudstjänst!

När?

Vi firar gudstjänst mestadels kl 11:00 men den fjärde söndagen i månaden firar vi gudstjänst 16:00 om inget annat sägs.

Varför söndag?

Enligt judisk sed var vilodagen och gudstjänstdagen på lördag men eftersom Jesus uppstod från de döda på en söndag gjorde de första kristna den dagen till gudstjänstdag.

Så tillsammans med den världsvida kyrkan firar vi söndag efter söndag att Jesus lever!

För vem?

Gudstjänsten är till för alla ung som gammal, medlem som icke medlem, troende eller bara för dig som är nyfiken, alla är välkomna.